2022

EKSPEDICIJA HRASNICA – BORAČKO JEZERO

2020

BIVAK – VELIKO JEZERO, TRESKAVICA

2019

EKSPEDICIJA HRASNICA – BORAČKO JEZERO

2017

BIVAK – GLUHAČA, VISOČICA

2016

BIVAK – VELIKO POLJE, IGMAN

2015

BIVAK – VELIKO JEZERO, TRESKAVICA

2014

BIVAK – TUŠILA, BLATAČKO JEZERO

2014

BIVAK – RASADNIK, IGMAN

2013

EKSPEDICIJA HRASNICA – BORAČKO JEZERO

2011

EKSPEDICIJA HRASNICA – BORAČKO JEZERO

2010

EKSPEDICIJA HRASNICA – BORAČKO JEZERO