Skupština

Igman 92 / Skupština

 

 

Skupština Odreda je najviši organ i broji 20 članova.

Članovi Skupštine se biraju iz organizacionih jedinica Odreda i to tako da su sve jedinice zastupljene.                     

Mandat članova Skupštine traje 4 godine.

Za donošenje pravosnažnih i pravovaljanih odluka potrebno je prisustvo nadpolovične većine delegata Skupštine. 

Skupština Odreda u okviru svojih prava i nadležnosti donosi:

  • Statut, izmjene i dopune Statuta, Poslovnik o radu Skupštine, Pravilnik o priznanjima i nagradama Odreda, Program rada i materijalno-finansijskog poslovanja;
  • daje saglasnost za pravne radnje poduzete u postupku osnivanja i registracije Odreda;
  • imenuje i opoziva članove Upravnog odbora – Starješinstva, predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, članove Nadzornog odbora, delegate u višim organima Saveza;
  • usvaja izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju (završni račun) Odreda;
  • odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji i drugim statusnim promjenama Odreda.

 

 

 

Amer Jašar

Podpredsjednik skupštine

Tanja Veispahić

Predsjednik skupštine

Don`t copy text!