Štab

Igman 92 / Štab
Amer Jašar

Načelnik odreda

Emir Uzunovič

Koordinator za obrazovanje kadrova

Ena Ahmetbegović

Sekretar

Selma Holjan

Načelnica čete

Alen Bisić

Predsjednik Kluba rovera

Minela Trle

Načelnica čete

Merjema Cviko

Načelnica čete

Nejra Šalaka

Predvodnica

Adna Maslo

Vodnica

Amina Serdarević

Vodnica

Emina Bisić

Predvodnica

Larisa Memić

Vodnica

Nađa Ćolić

Vodnica

Nejra Mujezinović

Vodnica

Sara Kokić

Vodnica

Don`t copy text!