Struktura

Igman 92 / Struktura

 

Odredska struktura

 

Odred izviđača je vanstranačka, nevladina, neprofitna, vaspitna, obrazovna, humanitarna, multinacionalna organizacija. Još od samih početaka, iako je dio neformalnog obrazovanja, zasnovan je na hijerarhijsko struktuiranom obrazovnom sistemu.

Skupština Odreda je najviši organ, broji 20 članova i sačinjavaju je punoljetni članovi odreda.

Nadzorni odbor broji 3 člana i kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje Odreda, pravilnost u radu i poštovanje Statuta kao i valjanost donešenih odluka.

Upravni odbor je izvršni organ koji broji 7 članova (5 + starješina i zamjenik starješine Odreda).

Štab odreda čine načelnik i starješina odreda, kao i sekretar, blagajnik, ekonom te starješine i načelnici četa.

Štab čete sačinjavaju načelnik i starješina čete, blagajnik, sekretar i ekonom.

Svaka četa je dalje podijeljena na vodove i jata (rojeve) kojima upravljaju vodnici i predvodnici, respektivno.

Starosna struktura

 

Članovi realizuju izviđački program sticanjem i primjenom znanja, osvajanjem vještina i vještarstava te ispunjavanjem odgojno-obrazovnih ciljeva prilagođenih njihovoj starosnoj dobi.

Starosne kategorije koje su obuhvaćene su:

 • Cicibani (djeca predškolskog uzrasta, do 7 godina)
 • Poletarci i pčelice (djeca uzrasta nižih razreda osnovne škole, 7-11 godina)
 • Mlađi izviđači i planinke (djeca uzrasta viših razreda osnovne škole, 12-15 godina)
 • Stariji izviđači i planinke (mladi uzrasta učenika srednjih škola, 16-20 godina)
 • Brđani seniori (mladi uzrasta 21-30 godina)
 • Brđani veterani (stariji od 30 godina)

 

U zavisnosti od starosnih kategorija, određeni su odgovarajući sadržaji, oblici i metodi rada, kao i načini organizovanja.

 

Starosna struktura organizovanja:

Jato (Roj)

 • osnovna radna i vaspitna organizaciona jedinica poletaraca i pčelica
 • okuplja oko 15-20 članova
 • jatom rukovodi predvodnik jata
 • savladava program letova i vještina (rad kroz igru, izlete, sastanke)

Vod

 • osnovna radna jedinica izviđača i planinki
 • okuplja od 8-12 članova
 • vodom rukovodi vodnik
 • savladava program zvijezda, krinova i vještarstava (rad kroz sastanke, izlete i akcije)

Klub

 • osnovna radna i organizaciona jedinica brđana i brđanki
 • klubom brđana rukovodi predsjednik kluba
Don`t copy text!