Upravni odbor

Igman 92 / Upravni odbor
Senka Čimpo

Starješina odreda

Selver Zećirović

Zamjenik starješine odreda

 

Upravni odbor broji 7 (sedam) članova, te u cilju unapređenja svog metoda i efikasnijeg provođenja svog programa rada i ukupne aktivnosti imenuje stalna ili povremena radna tijela (Štab odreda, klubove, komisije…).

Predsjednik Upravnog odbora – Starješina Odreda i potpredsjednik Upravnog odbora – zamjenik starješine Odreda zastupajuju i predstavljaju Odred.

Upravni odbor je nadležan da:
– provodi programske ciljeve, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
– utvrđuje finansijski plan Odreda i donosi druge akte o finansijama u skladu sa propisima nadležnih finansijskih i državnih organa.
– raspolaže imovinom Odreda;
– imenuje sekretara i načelnika Odreda, a po potrebi i druge izvršne funkciječija prava i odgovornosti su regulisane Poslovnikom o radu izvršnog osoblja;
– odobrava prijedloge projekata;
– ostvaruje saradnju sa drugim NVO;
– imenuje stalna ili povremena tijela, Štab Odreda, Klubove i komisije

 

Miralem Basarić
Tanja Veispahić
Aziz Jašar
Esad Vejsilović
Don`t copy text!