Članovi realizuju izviđački program sticanjem i primjenom znanja, osvajanjem vještina i vještarstava te ispunjavanjem odgojno-obrazovnih ciljeva prilagođenih njihovoj starosnoj dobi.

STAROSNE KATEGORIJE KOJE SU OBUHVAĆENE SU:

CICIBANI

CICIBANI

djeca predškolskog uzrasta, do 7 godina

POLETARCI I PČELICE

POLETARCI I PČELICE

djeca uzrasta nižih razreda osnovne škole, 7-11 godina

MLAĐI IZVIĐAČI I PLANINKE

MLAĐI IZVIĐAČI I PLANINKE

djeca uzrasta viših razreda osnovne škole, 12-15 godina

STARIJI IZVIĐAČI I PLANINKE

STARIJI IZVIĐAČI I PLANINKE

mladi uzrasta učenika srednjih škola, 16-20 godina

BRĐANI SENIORI

BRĐANI SENIORI

mladi uzrasta 21-30 godina

BRĐANI VETERANI

BRĐANI VETERANI

stariji od 30 godina

U zavisnosti od starosnih kategorija, određeni su odgovarajući sadržaji, oblici i metodi rada, kao i načini organizovanja.

STAROSNA STRUKTURA ORGANIZOVANJA:

JATO / ROJ

osnovna radna i vaspitna organizaciona jedinica poletaraca i pčelica

JATO / ROJ

okuplja oko 15-20 članova

jatom rukovodi predvodnik jata

savladava program letova i vještina (rad kroz igru, izlete, sastanke)

VOD

osnovna radna jedinica izviđača i planinki

VOD

okuplja od 8-12 članova

vodom rukovodi vodnik

savladava program zvijezda, krinova i vještarstava (rad kroz sastanke, izlete i akcije)

KLUB

osnovna radna i organizaciona jedinica brđana i brđanki

KLUB

klubom brđana rukovodi predsjednik kluba